Still no dine Strengjer

Utgivelsesår: 
1883
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Tid i kirkeåret: 
Kristi Himmelferdsdag

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Overskrift: Heilagtorsdag