Syrgje ei fyr deim, som sova

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 20.11.1890
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Oversatt etter Grundtvig
Overskrift: Domedag