Upp, alle Ting, som Gud hev gjort

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Oversatt etter Brorson
Overskrift: Upp alle Ting!