Upp, Hjarta, rør din beste Streng

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Tid i kirkeåret: 
Påske

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Overskrift: Paaske