Tittel Utgivelsesår Publisert isort icon Tid i kirkeåret
No koma guds Englar med Helsing i Sky 1875 Svein Urædd 22.12.1870 -
Undarlege Ting me sjaa 1870 Svein Urædd 22.12.1869 -
Jesus, lyft ditt ljose Merke 1891 Nordmannen 6.3.1890 -
Mitt Hjarta, tru med Tryggje 1890 Nordmannen 6.11.1890 -
Ljos yver Grav 1891 Nordmannen 3.4.1890 Påske
So elskade Gud oss 1891 Nordmannen 27.3.1890 -
Or Djupsens Naud 1891 Nordmannen 27.2.1890 -
Kling no, Klokka! Ring og lokka 1891 Nordmannen 26.12.1889 Jul
Fordom til fedrane so jamt 1891 Nordmannen 26.12.1889 Jul
Eit barn er født, ein Son oss send 1891 Nordmannen 25.12.1890 Jul
Maria ho er ei Jomfru rein 1891 Nordmannen 20.3.1890 -
Sjaa, Jesus gjeng til Jordans Aa 1891 Nordmannen 20.2.1890 -
Av berre det Braud 1891 Nordmannen 20.2.1890 -
Syrgje ei fyr deim, som sova 1891 Nordmannen 20.11.1890 -
Renn upp, vaar Sol med Sæla 1891 Nordmannen 2.1.1890 -
Jesus kom til Jorderike 1891 Nordmannen 19.12.1889 Advent
Upp, gledjest alle, gledjest no 1891 Nordmannen 18.12.1890 Jul
I Øydemark forutan Braud 1891 Nordmannen 13.3.1890 -
gud signe vaart dyre Fedraland 1891 Nordmannen 13.11.1890 -
Korleides skal eg møta 1889 Nordmannen 05.12.1889 Advent