Tittel Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåretsort icon
Statt upp or Svevne 1875 Andvake 15.4.1871 Påske
Upp, Hjarta, rør din beste Streng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Påske
Er her nokon, som vil høyra 1870 Den norske Folkeskole 3.4.1869 Påske
I Edens sæle Sumar 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Påske
Kom, heilag Ande, til oss ned 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Den Gjerd er Gud til Vilje gjord 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Lys upp og klaarna, Saal og Sinn 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Pinse
Fraa Himmelen Guds Ande for 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Pinse
Kved upp, Guds Folk 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Pinse
Kvitsundagen Kyrkjehagen 1875 Andvake 10.6.1871 Pinse