Naar Hav og Himmel dynja

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Tid i kirkeåret: 
Advent

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Adventa