Upp, gledjest alle, gledjest no

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 18.12.1890
Tid i kirkeåret: 
Jul

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Oversatt etter Kingo
Overskrift: Jolehelg