Vaar Gud han er so fast ei Borg

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Overskrift: Vaar Gud han er so fast ei Borg
Oversatt etter Luther